Aanvraag evenement

                     
Hou bij het uitdenken van jouw activiteit of evenement steeds rekening met de geldende corona-maatregelen. 

Waarvoor dien je een aanvraag in:

  • Een publiek evenement met meer dan 100 gelijktijdig aanwezigen
  • Een Privé initiatief met meer dan 500 gelijktijdig aanwezigen
  • Een overnachting van meer dan 10 personen in een niet daarvoor ingerichte of (permanent) vergunde plek
  • Om het even welke activiteit/evenement of initiatief waarvoor je denkt een vergunning of toelating nodig te hebben, vb. milieuvergunning voor muziek, het gebruik van een parking of plein, een aangepast verkeersreglement (speelstraat), … )  


Wat hoef je NIET aan te vragen:

-        Georganiseerde activiteiten binnen reguliere en regelmatige werkingen van clubs, verenigingen en andere organisaties

Bij twijfel vind je hier alvast een aantal voorbeelden terug.


Wanneer dien je een aanvraag in (de behandeling start nadat je een bevestigingsmail ontving):

  • 30 kalenderdagen vóór de datum van je activiteit of evenement OF 
  • 14 weken voor de datum van het event bij: sportmanifestaties, parades en braderijen
 Naam evenement 
Aanvraag evenement
Commercieel flyeren/sampling/Fondsenwerving
Dag van de Buren 2022 - 27 mei
TEST

Opgelet!

Er zitten nog items in uw winkelmandje. Als u zich afmeldt, dan zullen deze verloren gaan.

Wilt u verder gaan?


Opgelet!Opgelet!